Globaal kabaal

Globaal kabaal

Hoe zie jij de toekomst van je stad?

De Stad Roeselare ondersteunt Globaal Kabaal, een begeleidingstraject vanuit de Jeugddienst Globelink en Ecolife vzw. Daarin worden jongeren gestimuleerd om na te denken over hoe de stad kan evolueren naar een duurzame stad.

De kick-off sessie vond plaats op 24 februari. Jeugddienst Globelink daagde de Roeselaarse jeugd uit om samen na te denken over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Nu wordt een vervolgtraject opgestart waarbij jongeren samenkomen om een concrete actie uit te werken rond hun zelf gekozen thema.

Laat je horen!

Ben je tussen 16 en 25 jaar en heb je zin gekregen om deel te nemen aan Globaal Kabaal?

We gaan binnenkort verder met het vervolg-traject. We zoeken samen met jullie een datum om de concrete acties uit te werken.
Geïnteresseerd om mee te denken? Laat ons iets weten!

Meer info?

E-mail: ole@globelink.be
Telefoon: 02 527 91 94